Abivahendite teenuse korraldus

2016. aastast muutub põhjalikult sotsiaalsete abivahendite teenuse korraldus. Teenus ja asjaajamine muutub kiiremaks ja mugavamaks.
Kui seni korraldasid abivahendite teenust maavalitsused ja kohalikud omavalitsused, siis tuleva aasta jaanuarist tegeleb sellega Sotsiaalkindlustusamet. Seega tuleb edaspidi isikliku abivahendi kaardi saamiseks pöörduda just nimelt Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Teenuse liikumisega Sotsiaalkindlustusameti haldusalasse ei jagune enam maakonnapõhiselt, vaid on üleriigiline. Seega kaob abivahendi taotlejal vajadus teha sund oste elukohajärgsetes ettevõtetes – abivahendi taotleja saab valida talle sobivaima variandi.
1. jaanuarist täieneb ja saab uue formaadi abivahendite loetelu. Selles määratakse kindlaks abivahendi kasutusaeg, kas abivahend on müüdav või üüritav, maksimaalne abivahendi kogus aastate või kuude arvestuses, kas tegemist on individuaalse abivahendiga, ning soodustuse piirmäär, mille ulatuses riik tasu maksmise üle võtab.

Abivahendi taotlusprotsess lüheneb. Uue korra kohaselt ei toimu enam seniseid nii nimetatud kallite abivahendite komisjone. Kui arst või rehabilitatsiooniasutus on abivahendi välja kirjutanud, pöördub inimene abivahendi soetamiseks otse ettevõttesse. Küll on aga nüüdsest igale abivahendile kehtestatud piirhind, mille ulatuses riik selle kinni maksab. Kui varasema komisjonide süsteemi puhul võis abivahendi taotlusprotsess kesta mitmeid kuid, siis nüüd peaks kindlasti hakkama saama ühe kuuga.

Üleminekuperioodil jääb kehtima paberil arstitõend. Edaspidi on kavas võtta kasutusele ID-kaart ja digitaliseerida tõendite väljastamine, et abivahendeid saaks välja kirjutada ja soetada sarnaselt ravimite digiretseptisüsteemiga.

Üksikasjalikum teave on nii Sotsiaalkindlustusameti kui ka Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Kindlasti võtab aega inimestel uue süsteemiga harjumine. Võimaluste piires abistame ja anname infot telefonil 7341903 või kohapeal Vakasali 17, Tartus Ortopeediakeskuse majas. Kindlasti jääb ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal nõuandja roll, kuidas antud muudatuste olukorras toimida.