Rehabilitatsiooniteenused

Tööalane rehabilitatsioon

Seoses töövõimereformiga muutub 2016. aastast rehabilitatsiooniteenuse korraldus. Muudatused puudutavad eelkõige 16-aastaseid ja vanemaid inimesi.

Alates 1 jaanuar 2016  korraldab sotsiaalset rehabilitatsiooni Sotsiaalkindlustusamet ja tööalast rehabilitatsiooni Eesti Töötukassa.

Ortopeedilised Abivahendid OÜ pakub tööalast rehabilitatsiooni.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon:

  • valmistab teid ette tööeluks;
  • toetab teie tööleasumist või töötamist.

Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed

  • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
  • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumine või töötamise toetamine.
Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele, kuid eelkõige juhul, kui vähenenud töövõimega inimesel on tegutsemisel puude või terviseseisundi tõttu mitmeid takistusi ning ta vajab korraga erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Klient saab pärast Töötukassaga tööalase rehabilitatsiooni vajaduse kokkuleppimist valida teenuse osutaja Eesti Töötukassa koostööpartnerite seast.

Tööalasele rehabilitatsioonile on võimalik registreerida tel. 7370320 või 53003410 (tööpäeviti 8:00-16:00), saata e-mail aadressil reha@ehaigla.ee.

Tööalase rehabilitatsiooni teenust osutatme Elva haigla ruumides, aadressil Supelranna 21, Elva.

Töötukassa tasub ühe kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1800 eurot (sisaldab käibemaksu) kalendriaastas.

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse hinnakiri 

Teenuse nimetus Teenuse hind 60 minutit

Hind km-ta

Hind km-ga

Füsioterapeudi grupiteenus

8,00 €

9,60 €

Füsioterapeudi perenõustamine

30,00 €

36,00 €

Logopeedi teenus

25,00 €

30,00 €

Logopeedi grupiteenus

10,00 €

12,00 €

Logopeedi perenõustamine

35,00 €

42,00 €

Eripedagoogi teenus

20,00 €

24,00 €

Eripedagoogi grupiteenus

8,00 €

9,60 €

Eripedagoogi perenõustamine

30,00 €

36,00 €

Loovterapeudi teenus

25,00 €

30,00 €

Loovterapeudi grupiteenus

10,00 €

12,00 €

Loovterapeudi perenõustamine

35,00 €

42,00 €

Psühholoogi teenus

25,00 €

30,00 €

Psühholoogi grupiteenus

10,00 €

12,00 €

Psühholoogi perenõustamine

35,00 €

42,00 €

Sotsiaaltöötaja teenus

25,00 €

30,00 €

Sotsiaaltöötaja grupiteenus

10,00 €

12,00 €

Sotsiaaltöötaja perenõustamine

35,00 €

42,00 €

Arsti teenus

35,00 €

42,00 €

Arsti grupiteenus

10,00 €

12,00 €

Arsti perenõustamine

25,00 €

30,00 €

Õe teenus

20,00 €

24,00 €

Õe grupiteenus

8,00 €

9,60 €

Õe perenõustamine

30,00 €

36,00 €

Kogemusnõustaja teenus

20,00 €

24,00 €

Kogemusnõustaja grupiteenus

12,50 €

15,00 €

Kogemusnõustaja perenõustamine

30,00 €

36,00 €

Tegevusterapeudi teenus

25,00 €

30,00 €

Tegevusterapeudi grupiteenus

12,50 €

15,00 €

Tegevusterapeudi perenõustamine

30,00 €

36,00 €

Majutusteenus 1 ööpäev

10,00 €

12,00 €

Toitlustus

3,00 €

3,60 €

Asutus jätab endale õiguse muuta hinnakirja vastavalt vajadusele või kui muutub tervishoiutöötajate ja nendega võrdsustatud isikute riiklikult kehtestatud palga alammäär.