Tööalase rehabilitatsiooniteenuse hinnakiri

15.01.2019

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse hinnakiri

Teenuse nimetus Teenuse hind 60 minutit

Hind km-ta

Hind km-ga

Füsioterapeudi teenus

25,00 €

30,00 €

Logopeedi teenus

25,00 €

30,00 €

Eripedagoogi teenus

25,00 €

30,00 €

Loovterapeudi teenus

25,00 €

30,00 €

Psühholoogi teenus

25,00 €

30,00 €

Sotsiaaltöötaja teenus

25,00 €

30,00 €

Arsti teenus

41,67 €

50,00 €

Õe teenus

20,00 €

24,00 €

Kogemusnõustaja teenus

20,00 €

24,00 €

Tegevusterapeudi teenus

25,00 €

30,00 €

Majutusteenus 1 ööpäev

10,00 €

12,00 €

Toitlustus

3,00 €

3,60 €

Asutus jätab endale õiguse muuta hinnakirja vastavalt vajadusele või kui muutub tervishoiutöötajate ja nendega võrdsustatud isikute riiklikult kehtestatud palga alammäär.